Wsparcie techniczne

W jaki sposób dobrać odpowiednią osłonę dylatacyjną?

Prawidłowa i bezawaryjna praca poszczególnych elementów posadzek w czasie użytkowania obiektu zależy od właściwie dobranego systemu dylatacji.

Przy doborze odpowiedniego profilu dylatacyjnego należy uwzględnić  poniższe kryteria:

  • szerokość szczeliny dylatacyjnej
  • zakres przesunięć poziomych i pionowych jakie ma przenosić profil dylatacyjny
  • wielkość i intensywność obciążenia eksploatacyjnego i statycznego
  • rodzaj  wykończenia  dylatowanej powierzchni

montaż dyletacji